ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑENGLISHΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

ΙΒΕΓ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣΔΩΡΕΕΣΕΣΤΙΑ
    ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΗ και ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
και ΠΑΝΤΕΛΗ Π. ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προκηρύσσει το τριακοστό δεύτερο κατά σειρά πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού για τους εξής κλάδους:

1. Πνευματική Ιδιοκτησία
2. Εσωτερική Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση και Σχεδιασμός
3. Διεύθυνση Φωτογραφίας Κινηματογράφου

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 72.52.896 σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες (09:00-17:00) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.goulandris.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 29η Φεβρουαρίου 2016 (διεύθυνση: Π. Αραβαντινού 6, 106 74 Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 30 ετών.


Εάν κάποιο από τα θέματα της προκήρυξης σας ενδιαφέρει και επιθυμείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για την χορήγηση της υποτροφίας, παρακαλούμε θερμά να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της Επιτροπής Υποτροφιών στο τηλέφωνο 210 72.52.896 προκειμένου να ενημερωθείτε εκτενώς σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας.


επιστροφή στην κορυφή>>


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής τα ακόλουθα δικαιολογητικά καθώς και οτιδήποτε θεωρούν ότι θα συμβάλει στη χορήγηση της υποτροφίας:

1. Αίτηση προς την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής των Υποτροφιών του Ιδρύματος ότι επιθυμούν να τους χορηγηθεί υποτροφία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια στην αίτησή τους το θέμα της προκήρυξης για το οποίο ενδιαφέρονται.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά με φωτογραφία.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του/των Πτυχίου/ων και τυχόν άλλων τίτλων σπουδών.

4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε μάθημα όλων των ετών.

5. Αντίγραφο εργασιών (δείγμα δουλειάς – portfolio).

6. Επιστολή/βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. (Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει έγκαιρα την απάντηση του/των Πανεπιστημίου/ων, μπορεί να αναφέρει ότι εκκρεμεί η απάντηση του Πανεπιστημίου/ων).

7. Το πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης πανεπιστημιακής σχολής όπου ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

8. Φωτοαντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών.

9. Δύο (2) συστατικές επιστολές είτε από καθηγητές του τελευταίου έτους είτε από συνεργάτες/εργοδότες τις οποίες ο υποψήφιος θα πρέπει να εσωκλείει στον φάκελό του σφραγισμένες και υπογεγραμμένες στην πίσω όψη.

Σημείωση: Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε 5 αντίγραφα: 1 πρωτότυπο πακέτο δικαιολογητικών και 4 φωτοαντίγραφα αυτών. Η εργασία/portfolio θα γίνει μόνο σε δύο αντίτυπα. Οι συστατικές επιστολές εξαιρούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κυρία Παπακωστοπούλου Αλεξάνδρα στο τηλ. 210 72.52.896.


επιστροφή στην κορυφή>>


Από το 1986, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή χορηγεί κάθε χρόνο, σε σπουδαστές με ελληνική υπηκοότητα έως 30 ετών, υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για θέματα που σχετίζονται με τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Έως σήμερα, υποτροφίες έχουν δοθεί στους παρακάτω τομείς:

- Δίκαιο και φορολογία που διέπουν την αγορά έργων τέχνης
- Ζωγραφική (αναζήτηση στον χώρο των παραδοσιακών υλικών και τεχνικών)
- Χορός και χορογραφία
- Ιστορία της Τέχνης
- Ζωγραφική
- Σκηνογραφία
- Συντήρηση έργων τέχνης
- Συντήρηση βιβλίων και εγγράφων
- Αρχιτεκτονική μουσειακών χώρων
- Σχεδιασμός-παρουσίαση εκθέσεων
- Φωτογραφία
- Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία
- Συντήρηση microfilms, ταινιών κτλ.
- Τηλεοπτική Αισθητική
- Μουσειοπαιδαγωγική
- Γλυπτική
- Πολιτισμική τεχνολογία
- Περιβαλλοντολογική Πολεοδομία
- Αρχιτεκτονική Τοπίου
- Πολιτισμική επικοινωνία
- Ανάπτυξη και αρχειοθέτηση ταινιοθηκών
- Υλικά και άυλα στην Τέχνη (πρακτική εξάσκηση σε μεγάλο μουσείο του εξωτερικού)
- Χορός και χορογραφία
- Οικονομία και Τέχνη
- Συντήρηση ταπητουργίας και υφασμάτων
- Βιβλιοθηκονομία - Αρχειονομία (πρακτική εξάσκηση σε μεγάλη βιβλιοθήκη του εξωτερικού)
- Το Δίκαιο των Εικαστικών Τεχνών στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο
- Σχεδιασμός [Design]
- Επιστήμη και Τέχνη (Η Βιογενετική στην Τέχνη)
- Διοίκηση Πολιτιστικών Ιδρυμάτων
- Χαρακτική
- Βιβλιοθηκονομία (εξάμηνη εξάσκηση στην καινούρια Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας)
- Αισθητική Σχεδιασμού Πολυμέσων [multimedia]
- Διαφήμιση-Προβολή Πολιτιστικών Αγαθών
- Η εικονική πραγματικότητα [virtual reality/virtual image] στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση
- Προοπτικές πολιτισμικής συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της Βαλκανικής, και πιο συγκεκριμένα:
1. Ιστορικά γεφυρώματα: το χθες και το αύριο
2. Καλλιτεχνικές προοπτικές και συνεργασίες
3. Κοινές πολιτισμικές παραδόσεις
- Η Πληροφορική στη Διδακτική της Τέχνης
- Η Γλώσσα των Πολυμέσων στη λειτουργία των μουσείων
- Νομοθεσία σχετική με την πνευματική δημιουργία και τις τέχνες
- Καλλιτεχνική Δημοσιογραφία
- Σκηνοθεσία Ντοκιμαντέρ Τέχνης
- Μετάφραση με ειδίκευση σε θέματα τέχνης
- Φωτισμός εκθεσιακών χώρων/εικαστικών εκθέσεων
- Αισθητική Αγωγή – Καλλιτεχνική Παιδαγωγική
- Πολιτισμός και Περιβάλλον
- Σύγχρονες τεχνολογίες και πολιτιστική κληρονομιά
- Αγιογραφία
- Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο
- Ενδυματολογία
- Τέχνη και design στο χώρο του υφάσματος
- Μουσική σύνθεση
- Υποκριτική
- Σύγχρονη τέχνη: ιστορία, θεωρία και κριτική

Για όλα τα θέματα που αφορούν τις υποτροφίες που χορηγεί το Ίδρυμα, αποφασίζει ειδική πενταμελής επιτροπή που φέρει την επωνυμία «Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή» και η οποία συγκροτείται από τους:

α. Ευανθία Π. Καραδόντη, Πρόεδρο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή και της Επιτροπής Υποτροφιών
β. Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Πρόεδρο του Πανεπιστημίου της Ευρώπης
γ. Κώστα Γαβρά, σκηνοθέτη
δ. Παναγιώτη Τέτση, ζωγράφο, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
ε. Κυριάκο Κουτσομάλλη, Διευθυντή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος.

Η προκήρυξη κάθε υποτροφίας του Ιδρύματος γίνεται γνωστή γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου κάθε έτους με την φροντίδα της Επιτροπής Υποτροφιών, μέσω σχετικής καταχώρησης στον κυριακάτικο Τύπο. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους. (το 2016, η προθεσμία ορίζεται στις 29 Φεβρουαρίου)

Η Επιτροπή Υποτροφιών συνέρχεται για την επιλογή των υποτρόφων εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους. Οι αποφάσεις της Επιτροπής γνωστοποιούνται γραπτώς σε επιστολή που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή ταχυδρομικά) σε όλους, ανεξαιρέτως, τους υποψήφιους. Καμία πληροφορία δεν δίνεται εκ των προτέρων τηλεφωνικά.


επιστροφή στην κορυφή>>


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ε: Οι υποτροφίες χορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές σε συγκεκριμένη χώρα ή Πανεπιστήμιο;

Α: Όχι. Ο υποψήφιος επιλέγει την χώρα και το Πανεπιστήμιο όπου θα πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του, εκτός εάν για το συγκεκριμένο έτος έχει προκαθοριστεί από την Επιτροπή στην σχετική προκήρυξη ο τόπος ή η σχολή.

Ε: Πόσες υποτροφίες χορηγούνται για κάθε θέμα της προκήρυξης;

Α: Μία. Σε περίπτωση όμως που κριθεί ότι για κάποιο από τα θέματα οι υποψηφιότητες δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό των Υποτροφιών, τότε για το συγκεκριμένο θέμα δεν χορηγείται υποτροφία.

Ε: Σε τί συνίσταται η υποτροφία;

Α: Η υποτροφία συνίσταται στην χορήγηση μηνιαίου χρηματικού ποσού (1.200 ευρώ) το οποίο ο υπότροφος διαθέτει κατά την κρίση του.
Σε περίπτωση που ο υπότροφος επιλέξει να πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του σε χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ, το μηνιαίο ποσό των 1.200 ευρώ δίνεται στο νόμισμα της χώρας αυτής σύμφωνα με την ισοτιμία που θα ισχύει την ημερομηνία του πρώτου εμβάσματος.

Ε: Πώς γίνεται η επιλογή των υποτρόφων από την Επιτροπή Υποτροφιών;

Α: Για την επιλογή των υποτρόφων, ο Κανονισμός των Υποτροφιών δεν προβλέπει εξετάσεις ή συνέντευξη.
Η επιλογή των υποτρόφων από την Επιτροπή γίνεται βάση των δικαιολογητικών τα οποία υποβάλουν οι υποψήφιοι και ιδιαίτερα βάση της γενικής εικόνας που παρουσιάζει ο φάκελος του κάθε υποψήφιου.Ο βαθμός πτυχίου μπορεί να είναι καθοριστικός για την επιλογή ή όχι ενός υποψήφιου σε περίπτωση ισοψηφίας.

Ε: Με ποιό τρόπο υποβάλονται οι αιτήσεις;

Α: Για να θεωρηθεί μια αίτηση εμπρόθεσμη, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει ο ίδιος τον φάκελό του στα γραφεία του Ιδρύματος το αργότερο μέχρι 29 Φεβρουαρίου (ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 17:00).
Εάν ο υποψήφιος αδυνατεί να προσκομίσει ο ίδιος τον φάκελό του, μπορεί να τον ταχυδρομήσει. Σε αυτή την περίπτωση η σφραγίδα του ταχυδρομείου πρέπει να αναγράφει ως ημερομηνία αποστολής το αργότερο την 29η Φεβρουαρίου.

Ε: Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν κάποιο έντυπο για την αίτηση;

Α: Όχι. Οι υποφήφιοι πρέπει να συντάξουν μία αίτηση όπου θα αναφέρουν το θέμα της προκήρυξης για το οποίο ενδιαφέρονται. Η αίτηση μπορεί να είναι χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη.
Επίσης, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν εντός του ίδιου ακαδημαϊκού έτους αίτηση για περισσότερα από ένα προκηρυχθέντα θέματα.


επιστροφή στην κορυφή>>